mardi, 21 de janvier de 2020
Pl. La Creu 1, La Portella - 25134
Tèlèphone: 973186184 Fax: 973186653

Portada


La Diputació de Lleida col.labora amb l'Ajuntament de La Portella en la subvencció de 9.821,73€ per a les despeses de la pavimentació del porxo. ... + info

10/06/2019

Foto A LES PISCINES DE LA PORTELLA ... + info

10/06/2019

Foto ESTADES ESPORTIVES LA PORTELLA 2019 ... + info
Foto La Diputació de Lleida col.labora amb l'Ajuntament de La Portella en la subvencció de 5.967,05 € per a les despeses d'arrendaments i subministraments ... + info

Vidéos en vedette

20130911_171618


Les photos du


Plan du site